Uitzendarbeid

Algemeen uitgangspunt

Als uitzendmedewerker heb je dezelfde rechten en plichten als elke andere werknemer werkzaam binnen de organisatie waar je aan de slag gaat.

Je krijgt dezelfde voordelen als de vaste werknemers van het bedrijf. Als zij bijvoorbeeld maaltijdcheques krijgen, dan krijg jij er ook en dit onder dezelfde voorwaarden.  

Veiligheid en welzijn

Voor je aan een nieuwe opdracht begint, geeft je consulent je informatie over de organisatie in kwestie. Ook over de veiligheidsvoorschriften. In samenspraak met de organisatie waarvoor je zal gaan werken, ondernemen we de nodige acties en dit in lijn met de wetgeving. (werkpostanalyse, gezondheidsbeoordeling, ...)  We vinden het immers belangrijk dat je in een veilige en gezonde omgeving kunt werken.

Je contract

Telkens je een opdracht krijgt, wordt een arbeidscontract afgesloten tussen jou en het uitzendkantoor.  Het uitzendkantoor is jouw juridische werkgever. Tijdens de duur van je opdracht, moet jij je evenwel ook houden aan de regels van het bedrijf waar je werkt (uren, feestdagen, collectief verlof, regels voor hygiëne en veiligheid, …).

Jouw rechten en plichten die gelden tegenover het uitzendkantoor zijn samengevat in het arbeidsreglement dat je krijgt bij je eerste contract. Vergeet nooit dat het uitzendkantoor je juridische werkgever is.  Met vragen over je rechten en je plichten als uitzendmedewerker, richt jij je dus best tot het uitzendkantoor waar je aan de slag bent.

Telkens je aan een nieuwe opdracht begint, wordt er een schriftelijk contract opgesteld dat je elektronisch krijgt toegestuurd voor aanvang van je opdracht.  Je moet dit contract ondertekenen en aan het uitzendkantoor terugbezorgen om je rechten te waarborgen.

RSZ en belastingen

Als uitzendmedewerker wordt de RSZ-bijdrage, net als bij alle andere werknemers, van je loon afgehouden. Deze bijdrage garandeert immers dat je sociale rechten (ziekte en invaliditeit, kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, ...) in orde zijn.   Naast de RSZ is er ook een inhouding van bedrijfsvoorheffing op je salaris.  De bedrijfsvoorheffing is een soort ‘voorschot op de belastingen’ dat van je salaris wordt afgetrokken. Bij uitzendmedewerkers wordt minimaal 18% bedrijfsvoorheffing afgehouden.   Als uitzendmedewerker kan je dit percentage echter laten verhogen in functie van je eigen wensen of persoonlijke situatie.  

Vakantiegeld

Als uitzendmedewerker ontvang je enkel en dubbel vakantiegeld.  Afhankelijk van je statuut als arbeider of bediende, is er een andere regeling van toepassing.

Werk je als bediende, dan wordt je vakantiegeld mee uitbetaald met het loon dat je elke week ontvangt.

Werk je als arbeider, dan wordt je vakantiegeld beheerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaalt het vakantiegeld eens per jaar (in mei of juni) uit.

Eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendmedewerker gewerkt hebt, geregistreerd door de RSZ, tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar.  Je premie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds van Uitzendkrachten.  Zij sturen je in de loop van december de nodige documenten waarmee je de premie kan aanvragen.

Heb je vragen over je eindejaarspremie, dan kan je terecht bij het sociaal fonds op volgend adres Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel of telefonisch 02/203.60.95 op werkdagen tussen 9u en 12u.

Uitbetaling salaris

Het salaris wordt uitbetaald op weekbasis de week na je prestaties.  Het uitzendkantoor baseert zich op de tijdsrapporten die de organisatie waarvoor je werkt, aanlevert.  Normaliter staat je loon op vrijdag van de week volgend op je prestaties op je bankrekening.  Is er een officiële feestdag, dan is het mogelijk dat je loon met enkele dagen vertraging zal gestort worden.

Als uitzendmedewerker ontvang je eveneens een loonfiche waarop je een detailberekening kan terugvinden.  De verzending van de loonbrieven gebeurt elektronisch.

Werken als student

Aangezien de studentenwetgeving erg complex is, verwijzen wij je door naar enkele interessante websites waar je informatie kan terugvinden.  Uiteraard kan je ook terecht bij je vaste contactpersoon bij het uitzendkantoor die je eveneens informatie kan doorgeven:

  • vragen over sociale zekerheid: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

  • vragen over fiscale aspecten: Federale Overheidsdienst Financiën

  • vragen over je studentencontingent: www.studentatwork.be

Sociale documenten

Heb je als uitzendmedewerker nood aan een sociaal document zoals bijvoorbeeld een C4, dan kan je hiervoor terecht bij je contactpersoon van het uitzendkantoor. Je zal informatie ontvangen over wanneer en hoe je het gevraagde sociale document zal ontvangen.

Documenten zoals bijvoorbeeld je fiche 281.10 (fiche voor belastingaangifte) zal je automatisch ontvangen.

Vakantie

Als uitzendmedewerker mag je eveneens vakantie nemen.  

Als je werkt voor een overheidsbedrijf, is er een specifieke regeling voor de opname van vakantie van toepassing.  Om deze reden geven we je hierover liever persoonlijk informatie.

We vragen je wel om verlof telkens te overleggen met de organisatie waar je gaat werken, zij dienen namelijk telkens te checken of dit past in de planning.  Het is echter wel belangrijk om na goedkeuring van je vakantie aanvraag, het uitzendkantoor als werkgever te informeren over je vakantieplannen.

De officiële registratie van je verlofdagen verschilt naargelang je statuut (arbeider of bediende), om deze reden geven we je hierover liever persoonlijke informatie.