Ruimtelijk planner

Voor Gemeente Buggenhout zijn we op zoek naar een ruimtelijk planner (m/v):

Ruimtelijke planning

 • Coördineren van ruimtelijke planningsprocessen
 • Advies verlenen
 • Opvolgen procedures (OO, plenaire vergadering,…)
 • Nazicht opgemaakte plannen
 • Informatie verstrekken aan de burger en aan het studiebureau
 • Opvolgen studiebureau
 • Contacten leggen en onderhouden met hogere overheden
 • Opvolgen brownfieldontwikkeling Alvat: herbestemming
 • Contact ruimtelijke planner DDS

Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

 • Coördineren van het planningsproces van A tot Z
 • Opvolgen verdere initiatieven
 • Informatie verstrekken aan de burger
 • Communicatie met de verschillende actoren
 • Contact houden met studiebureau

Handhaving

 • Definitieve opmaak meldingsfiche
 • Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening
 • Opvolgen bouwmisdrijf / indienen regularisatie
 • Contact deskundige handhaving DDS
 • Opmaak herstelvorderingen
 • Contacten met de stedenbouwkundig inspecteur

Adviezen

 • Hij/zij formuleert zijn/haar adviezen in alle onafhankelijkheid zoals decretaal bepaald.
 • Het opvolgen van het ruimtelijke beleid op gewestelijk en provinciaal niveau.
 • Deelnemen aan de plenaire vergaderingen en het voorbereiden van de gemeentelijke adviezen over de voorontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Voorbereiden van de gemeentelijke adviezen over de ontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke beleidsplannen en uitvoeringsplannen.
 • Bewaken van de samenhang van het gemeentelijke ruimtelijk beleid en van de ruimtelijke aspecten van het gemeentelijke afdelingbeleid (huisvesting, economie, milieu & natuur, landbouw, recreatie, mobiliteit, ...).
 • Ontwerpen van het gemeentelijk jaarverslag inzake ruimtelijke ordening en van het jaarprogramma.
 • Coördinatie en opvolging met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Vergunningen behandelen

 • Inhoudelijk definitief nazicht omgevingsvergunningen, meldingen, stedenbouwkundige attesten, etc.
 • Dossiers controleren op volledigheid en ontvankelijkheid
 • Uitvoeren van plaatsbezoeken
 • Formuleren van adviezen
 • Opmaken dagorde college
 • Behandelen van omgevingsvergunningen bij afwezigheid GOA of bij piekmomenten
 • Optreden als waarnemend GOA bij diens afwezigheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma.
 • Ervaring met omgeving en handhaving is belangrijk voor deze vacature.
 • Kennis van algemene regelgeving is een plus, geen must.

Aanbod

Plaats tewerkstelling: Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout

Voltijds contract voor 1 jaar bij Gemeente Buggenhout in een glijdend uurrooster.

Verloning, afhankelijk van behaalde diploma:

A1, trap nul = 3170,07€bruto/maand voor een voltijds betrekking
B1, trap nul = 2509,94€bruto/maand voor een voltijds betrekking

Soort contract

Bediende


Over onze organisatie

Gemeente Buggenhout.


Startpeople

Start People

Frankrijklei 101
2000 Antwerpen

03/800 44 44
poolstok@startpeople.be