Preventieadviseur

Start People zoekt in samenwerking met Poolstok een interne preventieadviseur voor gemeente Buggenhout.

Takenpakket:

 • Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle veiligheidsgerelateerde zaken
 • Instaan voor het in kaart brengen van de risico’s
 • Onderzoeken en controleren van de arbeidsomstandigheden en oplossingen aanbieden
 • Onderzoeken arbeidsongevallen/incidenten en formuleren van preventiemaatregelen
 • Opstellen interne noodprocedure en de toepassing van maatregelen te nemen ingeval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • De nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of de hinder te verhelpen in geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie beroep te doen
 • Opmaken en up-to-date houden van het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Buggenhout en van de bijzondere nood- en interventieplannen alsook de bestemmelingen ervan op de hoogte brengen
 • Opmaken van interne noodplannen
 • Verzekeren van de coördinatie met de externe dienst door aan de externe dienst alle nuttige informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor het vervullen van haar opdracht
 • ...
 • Je bent in bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur met technische affiniteit.
 • Je bent bereid om binnen het jaar het getuigschrift preventieadviseur niveau 2 te behalen.
 • Je handelt klantgericht.
 • Je kan oplossingsgericht werken.
 • Je bent betrokken en hebt zin voor kwailiteit.

Aanbod

 • Contract van 2 jaar rechtstreeks bij gemeente Buggenhout;
 • Opstart zo snel mogelijk;
 • Verloning op B niveau;
 • Voltijdse betrekking: 38u/week met glijdende uren tussen 7u en 22u.

Soort contract

Bediende


Over onze organisatie

Start People rekruteert voor gemeente Buggenhout.


Startpeople

Start People

Frankrijklei 101
2000 Antwerpen

03/800 44 44
poolstok@startpeople.be