intercultureel bemiddelaar voor de Bulgaarse gemeenschap - Stad Gent

u staat in voor het eigenlijke taaltolken met als doel objectief, accuraat en het volledig vertalen van de boodschappen van de verschillende gesprekspartners. Dit houdt onder meer in dat u:

 • correct (non)verbaal tolkt
 • boodschappen decodeert (zeggen-voelen-denken-willen)

u staat in voor de interculturele communicatie met als doel culturele factoren die relevant zijn voor de communicatie te verduidelijken. Dit houdt onder meer in dat u:

 • zoekt naar gemeenschappelijk begrip
 • zorgt voor voldoende nuancering/verfijning en afstemming in de communicatie
 • het (cultureel) gedragspatroon van de cliënt/gebruiker en hulpverlener duidt
 • ervoor zorgt dat de hulpverlener/medewerker en cliënt/gebruiker wederzijds respect tonen voor elkaarS culturele denkpatronen
 • boodschappen decodeert (zeggen-voelen-denken-willen)
 • de gevoelens van de cliënt/de gebruiker met betrekking tot de (hulp)vraag juist interpreteert
 • waarden/normen/taboes bespreekbaar kunt stellen

u werkt samen met de hulpverleners/medewerkers aan het integratieproces van de cliënt/gebruiker van buitenlandse herkomst. Dit houdt onder meer in dat u:

 • aanzet tot volwaardig burgerschap en maatschappelijke participatie (o.a. taallessen, technische opleiding volgen, enz.)
 • de rechten en de plichten overbrengt en bemiddelt bij andere organisaties
 • aandacht vraagt voor diversiteit
 • allerhande activiteiten meehelpt organiseren

u bemiddelt in conflicten op vraag van de hulpverlener/medewerker waarbij cliënten/gebruikers van buitenlandse herkomst betrokken zijn met als doel de communicatie en hulpverlening te bevorderen/terug mogelijk te maken. Dit houdt onder meer in dat u:

 • na gaat of de conflicten te wijten zijn aan taalkundige of cultureel bepaalde misverstanden
 • de standpunten van de beide partijen verduidelijkt en daarna dichter bij elkaar brengt
 • meehelpt zoeken naar een oplossing

u signaleert vastgestelde knelpunten in de hulpverlening/het interculturalisatie-gebeuren met als doel structurele aanpassingen in het hulpverleningsproces/de werking in te bouwen. Dit houdt in dat u knelpunten beschrijft, bespreekbaar maakt en zoekt naar oplossingen

u geeft vorming/informatie aan hulpverleners/medewerkers over de mogelijke invloed van culturele factoren

 • Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Bulgaars
 • Je hebt minimaal een bachelor diploma.
 • Jouw communicatie is diplomatisch en duidelijk.
 • Je hebt inzicht in de maatschappelijke situatie en leefwereld van personen met een migratieachtergrond.
 • Je kan omgaan met de positie van bemiddelaar, je bent meerzijdig partijdig naar hulpverleners, client en zijn context.
 • Je bent bereid om je eigen aanpak en houding bespreekbaar te stellen.
 • Je kan zelfstandig werken maar bent ook een uitgesproken teamspeler, gericht op samenwerking.
 • Je bent discreet en je houdt je aan het beroepsgeheim.
 • Je bent nauwkeurig en kan goed plannen.

Aanbod

Je ontvangt een voltijds contract van bepaalde duur tot december 2022.

Verloning op B niveau, aangevuld met extralegale voorwaarden.

Soort contract

Bediende


Over onze organisatie

De intercultureel bemiddelaar vervult een brugfunctie tussen de cliënt/gebruiker van buitenlandse herkomst en hulpverlener/medewerker. Hierdoor draagt u bij tot de optimalisatie van de communicatie zowel op vlak van taal en cultuur, dit om de integratie te bevorderen.


Startpeople

Start People

Frankrijklei 101
2000 Antwerpen

03/800 44 44
poolstok@startpeople.be